Okluk Koyu’ndaki inşaat Özel Çevre Koruma hükümlerine, ulusal ve uluslararası hukuka aykırıdır – 27.4.2017 Bodrum

Değerli Basın  Görevlileri, Değerli Muğlalılar,
Muğla genelinde sivil toplum örgütleri ve yurttaşların bir araya gelerek oluşturduğu Muğla Çevre Platformu olarak halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında etkinlikler düzenliyoruz. llk olarak  bugün, Bodrum’dan “Muğla Cennet Kalsın” temel mesajını iletmek üzere iki günlük bu deniz yolculuğuna çıkıyoruz. Etkinliğimiz çerçevesinde Gökova Körfezinde belli başlı koylarımızı ve yerleşim yerlerimizi ziyaret edeceğiz. Yolculuğumuz boyunca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir gayrımenkul şirketine ihale ile hazırlattığı “Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor” a dayanarak Doğal SİT koruma derecelerinin düşürülmesi tasarısını anlatmak istiyoruz. Bu tasarı gerçekleşirse, cennet koylarımızın betonlaştırılacağı, gelecek kuşaklara devredilecek doğal mirasımızın yok edileceği, olağanüstü bir ekolojik yıkım tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu anlatacağız.
Yolculuğumuzun hemen başında üzülerek bir noktaya işaret etmek istiyoruz:
ÇŞB’nin girişimi henüz bir tasarı olmasına rağmen, bölgemizde sanki bu tasarı kesinleşmiş, yasalaşmış gibi uygulamaların başladığına şahit olmaya başladık. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı Konukevi’nin yıkılarak yerine başlatılan inşaatın, ÇŞB’nin planladığı, henüz tasarı halindeki sit  değişikliklerini temel aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Okluk Koyu’nda birçok ağaç kesilerek başlatılan güvenlik duvarı inşaatı, yaptığımız araştırmalar doğrultusunda herhangi bir kurumsal onaya dayanmamaktadır. Hazırlanan projede, yaklaşık 11.000 m2 deniz alanı doldurularak yapılacak bir yat yanaşma yeri de mevcuttur. Bu proje hem yürürlükte olan ulusal doğa koruma statülerine, hem de Türkiye’nin taraf olduğu “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” hükümlerine aykırıdır.  Yürütülen bu yasadışı inşaat faaliyetine karşı Şehir Plancıları Odası gerekli hukuki süreci başlatmış ve takip etmektedir. Hukuki süreci  Muğla Çevre Platformu olarak bizler de yakından izlemekteyiz.
Basın görevlilerine ve bizi yolcu etmeye gelen yaşam savunucularına verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yetkilileri, Doğal Sit Alanlarımızı betonlaştıran, vicdanları yaralayan bu faaliyetlere bir an önce son vermeye çağırıyoruz.
Zira başka Okluk yok, başka Gökova yok.  Bırakın Muğla Cennet Kalsın.
Saygılarımızla.
Bodrum, 27 Nisan 2017
Muğla Çevre Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir