AMAÇ

Alavara Mevkii, bütünü Özel Çevre Koruma bölgesi olan Datça yarımadasının, doğal hayatın sürekliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken en önemli alanlarından biridir. Dar, uzun bir coğrafi yapıya sahip yarımadanın hemen her noktası, yaban hayatının mekânsal sürekliliği açısından vazgeçilmez öneme sahiptir.
Datça Yarımadası Sit alanları toplamı yaklaşık 35.000 hektar olup, Alavara bölgesi, mevcut sit kategorilerine göre yaklaşık 20.000 hektar büyüklüğünde tek parça bir koruma alanı içinde yer almaktadır. 18 Şubat 2020’ de ilan edilen Alavara bölgesinde yapılan sit statüsü değişiklikleri ile; 865 hektar Kesin Korunacak Hassas Alan, 50 hektar Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve 178 hektar Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ilan edilmiştir. Eski statüde bu alanların tamamı 1. Derece Doğal Sit alanı idi.
Koruma-kullanma ilke kararındaki Sürdürülebilir Koruma alanlarında yapılabilecek yapı ve tesisler göz önüne alındığında, söz konusu kararın, belirtilen alanda doğal hayatı, bunun sürekliliğini tümüyle ortadan kaldıracak bir yapılaşmanın önünü açacak ve kendi sınırlarından ibaret sonuçlara yol açmakla sınırlı kalmayacak, yarımadanın çok daha geniş bir bölümünü etkileyen olumsuz sonuçlar doğuracaktır.
Bu nedenlerle MUÇEP Datça Meclisi konuyu titizlikle ele alarak sit değişikliğine karşı etkin bir kampanya yürütme kararı alarak çeşitli mecralarda mücadele yürütmek için bir çalışma grubu oluşturdu

ÇALIŞMA PROGRAMI
Sit kararının pandemi sürecine denk gelmesi nedeniyle mücadele ilk etapta medya/sosyal medya kampanyalarıyla sürdürülmek durumunda kalacak
İlk İki Ay :
– İlk olarak konunun uzmanları ve hukukçulardan oluşan bir danışman ekip oluşumu
– Daha sonra da medya/sosyal medya kampanyalarını yürütecek bir ekip oluşturulması. Kampanya hazırlıklarına başlanması.
– 26 Nisan’da change.org kampanyası
– Sosyal medya ve medyada kampanyanın yaygınlaştırılması ve medya takibi yapılması

Pandemi Yasakları kalkmasını müteakip yapılacak İşler:
– Hukuk mücadelesi
– Kitlesel karşı duruşun örgütlenmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir