İKİZKÖY’DE ‘HALKLA İLİŞKİLER’ TOPLANTISI!

Milas İkizköy’ün birçok kez yaşadığı tahammül edilemez susuzluğun kamuoyunun gündemine yaygın olarak girmesinden sonra Yeniköy Termik Santrali temsilcileri İkizköy’de bir toplantı düzenledi. 2 Eylül Çarşamba günü Yeniköy Termik Santrali direktörü ile ‘Halkla İlişkiler’! yetkilisinin de yer aldığı ekibi, İkizköy’de köylülerle toplandı. İkizköy Muhtarı, köylüler ve MUÇEP Milas Meclisi üyelerinin yer aldığı toplantı aceleyle düzenlenmiş, köylüler bile yeterince haberdar olmamıştı.
Köyde yaşayan yurttaşların haber vermesi üzerine acil olarak toplantıya giden MUÇEP Milas Meclisi’nden arkadaşlarımızın toplantıya katılmaları önce engellenmek istendi; biliyoruz. MUÇEP temsilcilerinin köylülerin çağrılısı olarak katıldığının ve konunun çevre-ekoloji meselesi olması nedeniyle, MUÇEP’in çalışma konularıyla ilgili toplantıya katılma hakları olduğunun ifade edilmesi üzerine, katılımlarının kerhen kabul edildiğini de biliyoruz.
Toplantıda köylülerin asıl sorusu “Suyumuzu neden kesiyorsunuz?” oldu. Şirket yetkilisi bu soruya, önce suyun mülkiyetinin kendilerine ait olduğu, suyu salt köylüleri düşündükleri için, ‘iyilik’ olarak verdiklerini; sonra da suyu kesmediklerini belirtip, kendilerinin tuttuğu kayıtlarla günlük verdikleri su miktarını rakamsal olarak açıklayarak cevap verdi. Köylüler rakamlar ne derse desin, musluklarıdan suyun akmadığını, köyün susuz olduğunu ifade ettiler. Muhtarın mahallesine MUSKİ’nin ayrı hat çekerek su takviyesi yaptığını söylediler.
Köylülerin itirazları da gösteriyor ki, Yeniköy Termik Santrali’nin köye verdiği su yetersiz; İkizköy’e yaşamak için su gerekiyor. Şirketin bakış açısı hep söylediğimiz gibi, İkizköylülerin su hakkını, yaşama hakkını öncelemiyor, biçimsel olarak bugün hukukmuş gibi görünen mülkiyet-kullanma hakkını esas alıyor. Daha temel olan yaşama hakkının, su hakkının bir kıymeti yok. Köylüleri susuz bırakanla, köye su vermeyi ‘iyilik’ olarak sunan şirket aynı şirket!
Sanki Danıştay’daki MUSKİ’nin kamulaştırma talebinin görüşüldüğü toplantıya, yeri olmadığı halde çağrılmış olan Şirket değilmiş, suyun kendilerine verilmesi gerektiğini EÜAŞ’la birlikte söyleyen onlar değilmiş gibi, Şirket çözüm adresi olarak MUSKİ’yi gösterip sorundan, sorunun ortaya çıkışındaki sorumluluğundan kurtulmayı, köylülerin ve kamuoyunun da böyle olduğuna inanmasını istiyor.
Şirketin MUÇEP’i takdirle karşıladığını belirten bir tutum alması da takdire şayan! Aranan suçlu olarak MUSKİ’nin gösterilmesine bizim de katılmamızı istiyorlar! MUSKİ’nin bugün üstüne düşen sorumluluğun gereğini yapması gerekiyor, bunu böyle kabul ediyoruz kuşkusuz.
İkizköylülerin, (maden dolayısıyla) sürekli yaşadığı susuzluk sorunu ve kamulaştırmayla yerinden edilme tehdidi sona erinceye kadar yanlarında olacağımızı, kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.
Muğla Çevre Platformu 04.09.20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir