MUÇEP Milas Buluşması – 5.2.2017

5 Şubat 2017’de Milas’da 110 kişinin katılımı ile gerçekleşen  3. MUÇEP toplantısına, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra;  vatandaşlar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı ve meclis üyesi Enver Tuna katılarak, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da mesajları  ile destek verdiler.  Yatağan’ın Turgut Köyü’nden katılan  bir kadın vatandaş da, yöresinde yaşanan çevre sorunlarına çözüm üretmesi için MUÇEP’e başvurması da, platformun güvenirliliği ve farkındalığı için önemli bir veri idi.

MUÇEP SONUÇ BİLDİRGESİ

05.02.2017/MİLAS

Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı tarafından “Muğla 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” adı altında hazırlanan ve yerel yönetimin dışında, hiçbir sivil toplum örgütü ve yöre halkı ile paylaşılmayan bu çalışmanın, bu haliyle kabul edilemez olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Muğla’yı ve Türkiye Genelinde tarım alanlarını, köyleri, koyları, sulak alanları, ormanları , özetle tüm doğal yaşam alanlarını tehdit eden bu projenin yanı sıra, ardı ardına başka  kararlar da yayınlanmaktadır. Bunlar: Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun;  Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları, Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santrali (GES) İlke Kararları, Koruma Amaçlı İmar Planlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği ve  Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Tarıma Elverişli Durumdaki 141 Bölgenin Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlendiği Kararları. Bunlar takip etmeye çalıştığımız kararlardır. Son derece hızla gelişen bu süreç endişelerimizi daha da artırmakta olup ilgili kararları yakın takip etme ilkesi benimsenmiştir.

Bu endişemizi haklı çıkaran somut bir örnek de, Gökova’nın en güzel koylarından biri olan Okluk Koyu’nda mütevazi Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun yıkılarak, yeni bir yapılaşmanın başlamasıdır. Yapılacak konut mudur, konutlar mıdır, tesisler midir, oteller midir, yollar mı yapılmaktadır? Öylesine endişe vericidir ki, karadan veya denizden inşaat çalışmalarını izlemek mümkün değildir, nöbetçiler kimsenin geçmesine izin vermemektedir.  Yani şeffaflık yoktur.  MUÇEP olarak, bu gelişmenin takipçisi olunacaktır.

Bütün bu gelişmelerden bilgi edinmek amacı ile, Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü , Marmaris Belediyesi ile görüşülecektir.  Yerel yöneticiler, kamu yöneticileri, ayırımsız siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile  platformun görüşleri doğrultusunda görüşmeler yapılacaktır.

Muğla’da eşsiz ormanların, bakir koyların denizlerin betonlaştırılmasına neden olacak bu  ““Muğla 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” nu hazırlayan profesörlere açık çağrıda bulunarak “Henüz vakit varken Türkiye’nin göreceği en büyük doğa tahribatı hazırlığından imzanızı çekin!” diyerek, internet ortamında bir imza kampanyası başlatılacaktır. Getirilen doğal sit derecelendirme değişikliği ile bakan düzeyinde imza konulmuş uluslararası sözleşmelerin, Bakanlar Kurulu kararı ile onanmış “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” düzenlemelerinin fiilen aşılmaya çalışılmasına göz yummak, yarınlarımıza, çocuklarımıza ve tüm canlılara ihanet olacaktır.

MUÇEP,  oluşturduğu  komisyonlar aracılığı ile süreci takip etmeye devam etmekle kalmayarak;  süreci toplumun, doğanın yararına yönlendirme anlamında her türlü çözümü üretmeye de devam edecektir.