İmza Kampanyası

Kampanyamızı imzalayarak ya da yaygınlaştırarak Sit Alanlarımızın korunmasına destek verebilirsiniz.  Aşağıdaki farklı dil seçeneklerinden uygun bulduğunuz kampanya linkini kopyalayarak paylaşabilirsiniz. Desteğiniz için  teşekkürler.
Not: Kampanyamızın farklı dillerdeki seçeneklerine atılan imzalar daha sonra birleştirileceği için yalnızca bir tanesine imza atılması yeterlidir. Mükerrer imzalar sayılmayacaktır.

Bırakın Muğla’nın Kıyıları, Koyları, Ormanları, Köyleri, Sulak Alanları Doğal Kalsın!

 

Protect Turkey’s south Coasts, Forests, Villages and Wetlands from devastation !

 

Hände weg von Muğlas Küsten, Wäldern, Dörfern und Feuchtgebieten!

 

Le Littoral, Les Forêts, Les Villages et Les Zones Humides de Muğla Doivent Être Préservés

 

Laat de Natuur van Muğla, de Blauwe Zee, de Bossen, de Dorpen en de Wetlands met Rust!

 

Proteggi dalla distruzione le coste, le foreste, i villaggi e le paludi della costa meridionale della Turchia!

 

Приморская береговая линия, лес, деревни и водно-болотные угодья Муглы должны быть сохранены!