Çalışma Grupları

Fosil Yakıt Karşıtı Çalışma Grubu

Kıyı Kullanımları ve MUÇEV Çalışma Grubu

Korunan Alanlar Çalışma Grubu

Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması Çalışma Grubu