Birimler

Sekreterlik

MUÇEP içindeki Komisyonlar ile Çalışma Gruplarının faaliyetlerinin koordinasyonu, toplantıların düzenlenmesi, platformun iç ve dış iletişiminden sorumludur.

İletişim: muglacevreplatformu@gmail.com

 

Hukuk Komisyonu

MUÇEP’in  yürüttüğü faaliyetlerde, gerektiği zaman ve konularda hukuki destek verir. Başlatılan idari ve hukuki süreçlerin takibini yapar.

Bilim Komisyonu

Muğla Bölgesindeki Doğal Sit Alanlarının korunması genel çerçevesi içinde yürütülen planlama ve yatırım faaliyetlerinin, çıkartılan yasa ve yönetmeliklerin etkilerini incelemek, bölgede yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel çalışmaların envanterini tutmak, başlatılacak hukuki süreçlere bilimsel gerekçelerin hazırlanmasına katkı sağlamak bu komisyonun temel çalışma alanlarıdır.

Medya ve Halkla İlişkiler Komisyonu

MUÇEP’in etkinliklerine medya ve sosyal medya alanlarında teknik destek sağlanması, tanıtım materyallerinin hazırlanması, Platformun web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi bu komisyonun temel görevleridir.